List your Business today and be seen by thousands. | Office : 012 546 0142

Pixieland Crèche/Kleuterskool | Rietvalleirand, Pretoria, Gauteng 0 5 0 0

Pixieland Crèche/Kleuterskool | Rietvalleirand, Pretoria, Gauteng

Only registered users can save listings to their favorites

Pixieland Crèche/Kleuterskool | Rietvalleirand, Pretoria, Gauteng

 

Ons doel is om elke kleuter in geheel te stimuleer en die beste voorbereiding te bied vir skoolgereedheid.

‘n Gestruktureerde maar informele aanbieding onder uitgewerkte temas sluit die volgende fokus punte in:

* Perseptuele ontwikkeling

* Geletterdheid

* Gesyferdheid

* Spraak – en Taalvaardighede

* Lewensvaardighede Vryspel – binne en buite.

* Groot – en Fynmotoriese ontwikkeling

* Kreatiwiteit en Verbeelding

* Musiek en Stories

* Emosionele en Sosiale Vaardighede

* Denke en Probleemoplossing

* Voorbereiding vir Skrif, Spelling en Lees

We strive to stimulate and prepare the learners to be school ready at the appropriate ages and emotional levels. 

A structured but informal learning program will be offered guided by the themes. The following focus points will integrate daily:

* Perceptual development

* Literacy

* Mathematics

* Speech and correct language use

* Life skills

* Gross and Fine motor skills

* Creativity and Imagination

* Music and Stories

* Emotional and Social skills

* Problem solving

* Preparation for Reading, Writing and Spelling

Ons Streef Daarna Om:

– ‘n Veilige kleuterskool te wees.

– Die kleuters geestelik, verstandelik en liggaamlik voor te

berei vir die wereld daar buite.

– Gesonde, konstruktiewe spel en ontspanning te bied.

– Emosionele stabiliteit aan elke kleuter te Bied.

We Strive to:

– Be a safe pre-school environment

– To prepare the learners physically, emotionally and cognitively for the world out there.

– To provide a healthy, fun and constructive environment that also serves as emotional stability.

 

 

Pixi Strip.png

 

KONTAK ONS / CONTACT US

083 297 4500

731 Petrus Str, Rietvalleirand, Pretoria

highiqkids@mweb.co.za

*Crèche in Rietvalleirand Pretoria 

*Kleuterskole in Rietvalleirand Pretoria

*Baba Kleuterskool  / Baby Creche Rietvalleirand

*Gr R Rietvalleirand Pretoria

*Plaasskool / Farmschool Rietvalleirand

*Rietvalleirand Schools

*Nursery School Rietvalleirand

Contact Details

Send To A Friend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *