List your Business today and be seen by thousands. | Office : 012 546 0142

Oak Hearts Kleuter Akademie & Pre-School | Witbank, Mpumalanga 0 5 0 0

Oak Hearts Kleuter Akademie & Pre-School | Witbank, Mpumalanga

Only registered users can save listings to their favorites

Oak Hearts Kleuter Akademie & Pre-School | Witbank, Mpumalanga

“Waar kleutertjies leer om te speel en speel om te leer.”

 

Dit is ons visie en hartklop om aan die peutertjies en kleutertjies toegang te verskaf tot ’n veilige, liefdevolle en kwaliteit leeromgewing, om sodoende elke kleutertjie die geleentheid te gun om tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel.

Ons visie

Om die mees toonaangewende Pre-Primêre skool te wees, wat emosioneel versorgde kleuters tot skoolgereedheid, begelei.

Ons missie

 • Om die omvattende belange van ons kleutertjies – intellektueel, emosioneel en fisies – as eerste prioriteit te stel en ‘n alomvattende opvoedingsbenadering te vestig.
 • Die behoud en ontwikkeling van die individualiteit van elke kleutertjie.
 • Om ‘n kultuur van koestering te handhaaf met Christelike norme en waardes.
 • ‘n Skoon, veilige en praktiese omgewing met ‘n gebalanseerde middagete vir ons kleutertjies te skep.
 • Om die welsyn en veiligheid van ons kleutertjies deurgaans te monitor.
 • Om kleutertjies met ontwikkelings- of gedragsprobleme so gou as moontlik na gespesialiseerde kundiges te verwys, om sodoende elke kleutertjie te help om sy/haar volle potensiaal te bereik.
 • Om te alle tye ‘n professionele en etiese besigheidspraktyk te handhaaf.
 • Om die gemeenskap se bewustheid en ondersteuning vir pre-primêre onderwys en opvoeding te bevorder.
 • Om goeie verhoudings en kommunikasie met ons buurskole te handhaaf, sodat ouers ingeligte besluite kan neem wanneer die tyd daar is om u kleutertjie na Graad R te skuif.
 • Om ouerbetrokkenheid aan te moedig en om inligtingsessies en werkswinkels vir ouers van voorskoolse kinders te reël en aan te bied.
 • Om deurlopend formele en informele personeelopleiding te fasiliteer en te verseker dat ons as  skool tred hou met nuwe tegnologie en opvoedkundige benaderings, wat tot voordeel van ons kleutertjies sal strek.
 • Om personeel aan te stel, met ‘n werklike passie vir kleutertjies en werksbevrediging te ondersteun om sodoende personeelomset te beperk.
 • Om opbouende intrapersoonlike, interkulturele verhoudings te bevorder en respek tussen ons kleutertjies en personeel onderling en wedersyds te vestig.

 

Waardes 

Oak Hearts Kleuter Akademie & Preschool is ‘n kleuterskool en word volgens Christelike beginsels bedryf. Vir die skool staan die volgende drie sake voorop:

 • Liefde vir Jesus
 • Liefde vir mekaar
 • Liefde vir ander

 

Voldag sluit in: Ontbyt, middagete, 10:00 en 15:00 verversings en alle aktiwiteite

Halfdag sluit in: Ontbyt, 10:00 verversing, middagete en alle aktiwiteite.

 

Kontak Ons

oakhearts101@gmail.com

 • 083 945 4175 – Symonique
 • 079 998 8788 – Maggie

 

 • Kleuter Akademie Witbank
 • Witbank Kleuterskole
 • Pre-School Witbank
 • Pre-Primêre skool 
 • Mpumalanga Kleuterskole

 

 

Contact Details

Send To A Friend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *